Boi Ngoc Piano

PIANO SOLO METHOD ® – Khoá Học Phương Pháp Chơi Piano Solo Thành Công
Back to Dashboard

PIANO SOLO METHOD ® – Khoá Học Phương Pháp Chơi Piano Solo Thành Công

PIANO SOLO METHOD là do Bội Ngọc thiết kế dành cho người dù mới bắt đầu chơi piano, hay đã từng học piano (dưới 2 năm) muốn có được phương pháp chơi Piano Solo thành công một cách nhanh chóng hơn, độc lập, tự do và sáng tạo theo ý mình, không còn phụ thuộc nhiều vào bản nhạc hay vào giáo viên, hướng tới chơi piano theo cảm âm (nghe và chơi không cần bản nhạc)

Add to Wishlist
Enrolled: 7 students
Duration: 1 week
Lectures: 100
Video: 1 hour
Level: Beginner
Test anser 2