Boi Ngoc Piano

Kết quả học viên
  • 10-15
  • 15-20
  • 20-25
Huy Phạm
Hà Nội
Đã hoàn thành khóa: Beginner, Intermediate
Xếp loại: Tốt
Xem chi tiết
"Quá Tuyệt Vời! Bây giờ mình không còn sợ đàn piano nữa. Mình nhận ra rằng giới hạn nằm ở bản thân mình không dành thời gian tập luyện, chứ đàn piano không khó một chút nào với phương pháp của chị Bội Ngọc đã truyền dạy."
Huy Phạm
Hà Nội
Đã hoàn thành khóa: Beginner, Intermediate
Xếp loại: Tốt
Xem chi tiết
"Bữa giờ mình cứ loay hoay không tìm ra cách kết hợp hai tay vì mình mới học piano vài bữa, còn chưa nắm hết nhạc lý. Không ngờ đọc và làm theo video hướng dẫn, mới có 2 ngày đã đánh được một khúc nhạc mà mình yêu thích rồi"